Zmiany gospodarcze są powszechne

W Polsce zaszły zmiany gospodarcze. W 1989 roku Polska stała się krajem kapitalistycznym, zniknęła gospodarka sterowana centralnie, nakazowo, a wygrał wolny rynek. Decydować zaczął konsument, a nie władze. Jest to pożądana zmiana, ale w ślad za gospodarką rynkową pojawiły się takie zjawiska, jak bezrobocie i ludzie wykluczeni społecznie, na przykład mieszkańcy zamykanych masowo PGR, czyli Państwowych Gospodarstw Rolnych. Nie jest to zmiana pożądana, ale normalne zjawiska związane z przejściem od gospodarki socjalistycznej do kapitalistycznej. Część osób wypadła z rynku pracy, ale część poradziła sobie znakomicie, zakładając własne firmy oraz dochodząc do dużych majątków. Zaczął się czas ludzi przedsiębiorczych, a nie mówiących „Czy się stoi, czy się leży 2000 się należy”. Praca stała się cennym dobrem, a nie złem koniecznym.

 

Dzięki temu niejedna osoba doszła do majątku

Najsłabsi, niezaradni, bez ducha przedsiębiorczości i chęci do pracy popadli w problemy. Nie żyje się im łatwiej. Obecnie jednak w Polsce jest rynek pracownika, a niskie bezrobocie rzędu 6,6% sprawia, że nie pracownik szuka pracy, lecz praca poszukuje pracownika. Jest to dobry kierunek zmian, żyje się coraz lepiej, łatwiej i w sposób dający wiele możliwości. Na pewno warto żyć w kraju kapitalistycznym, jednak trzeba przestawić myślenie. Praca jest ceniona, trzeba ją dobrze wykonać, a osoby pracowite i kreatywne mogą zarobić znakomite pieniądze. Pracy jest coraz więcej, ale lenie i osoby o niskich kwalifikacjach jej nie mają.

Minusy

Minusem gospodarki rynkowej jest to, że ludzie muszą pracować często za niskie stawki, nie zawsze na podstawie umowy o pracę, czasami na bazie umowy śmieciowej. Nie jest to dobre, ale nie ma na razie na to sposobu. Obecnie władze dążą do ograniczania umów śmieciowych i to jest pozytywny objaw. Umowa o pracę daje prawa pracownicze oraz zapewnia emeryturę. Taka umowa to skarb, dlatego warto ją zdobyć i utrzymać. Coraz więcej firm oferuje umowę o pracę zamiast umów śmieciowych. Jest to znakomita opcja dla pracownika. Jeśli ktoś nie chce pracować u kogoś to może otworzyć własną małą firmę i poznać prawa rządzące wolnym rynkiem.

Zobacz też: 10i5.pl/kryzys-migracyjny-w-europie-czy-nadal-trwa/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *