Sektor usług opiekuńczych w Polsce – perspektywy rozwoju zadania jednostek samorządu

Polska tak jak kraje Europy Zachodniej jest społeczeństwem starzejącym się – niski przyrost naturalny i wchodzący w schyłek wieku wyż demograficzny z lat siedemdziesiątych oraz istotny wzrost odsetka ludzi starszych powyżej 80 roku ze względu na wydłużenie średniej życia kobiet i mężczyzn będzie powodował wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze tej grupy społeczeństwa.

Na rynku istnieje wiele domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych

Niestety jest to kropla w morzu potrzeb jakie będą się pojawiać w przeciągu najbliższych dziesięcioleci.

Niestety inwestycja w dom opieki to wydatek inwestycyjny rzędu kilku milionów złotych a zwrot z tej inwestycji trwa kilka lub kilkanaście lat. Dlatego potrzeby te powinny być w pierwszej kolejności

zaspokajane przez samorządy lokalne, które mogą takie domy i ośrodki zapewniać bo nie stanowi to tak istotnego obciążenia budżetu jak prywatnego inwestora

Dlatego w najbliższych dziesięcioleciach samorządy lokalne muszą przygotowywać grunt pod powstawanie tego typu domów zapewniając jednocześnie miejsca w tych domach ludziom starszym ze swojego terenu oraz odpowiedni standard obsługi nie odstępujący od standardu obsługi w tego typu obiektach tylko że prywatnych gdzie obowiązują ceny komercyjne.

Kolejnym elementem jest fakt, że niemożność tworzenia dużych domów opiekuńczych na terenie danej jednostki samorządowej wymusi stworzenia szerokiego wachlarza usług opiekuńczych wyjazdowych i niestacjonarnych – już dziś Narodowy Fundusz Zdrowia refinansuje tego typu działalność. Istotnym elementem wydaje się promowanie wśród przedsiębiorców, lekarzy, pielęgniarek i opiekunów osób starszych otwierania takich działalności, na to szczególną uwagę powinny zwracać jednostki samorządowe – wspieranie, promowanie, i pomoc podmiotom obsługującym osoby starsze.

Oprócz sektora usług czysto opiekuńczych powinien rozwijać się też a także wychodzić z szarej strefy sektor usług wyręczających osoby starsze z prostych czynności takich, jak sprzątanie mieszkań, robienie zakupów dla ludzi potrzebujących opieki przebywających w domu, odwożenie do lekarza czy kościoła itp usługi około opiekuńcze. Istotne jest aby jednostki samorządów terytorialnych wspierały wszelkie działania związane z opieką zarówno przez wspieranie takich działalności w postaci jednorazowych dotacji lub innych zmniejszeń obciążeń jak zwolnienia podatkowe z podatków lokalnych itp.

 

Najważniejsi pracodawcy w Grodzisku Mazowieckim

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *