Leszek Czarnecki

Biznesmen urodził się 9 maja 1962 roku we Wrocławiu. Przedsiębiorca ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Wrocławskiej, a w 1993 roku obronił doktorat na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, jest również absolwentem Harvard Business School.

Leszek Czarnecki jest większościowym udziałowcem sześciu spółek, które są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych: Getin Noble Bank, LC Corp, MW Trade, Getin Holding, Idea Bank oraz Open Finance. Przedsiębiorca otworzył pierwszą firmę w 1986 roku. Założył Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN, które zajmowało się pracami podwodnymi.

Leszek Czarnecki był również założycielem i głównym udziałowcem Europejskiego Funduszu Leasingu, który działał od 1991 roku. Jest to pierwsza i jednocześnie największa firma leasingowa w Polsce. Firma została sprzedana francuskiemu Crédit Agricole za 900 milionów złotych w 2001 roku. Przedsiębiorca jednocześnie zajął stanowisko prezesa zarządu w powstałej Credit Agricole Polska. Biznesmen zarządzał spółkami, które wchodziły w skład Grupy Kapitałowej: TU Europa, Getin Service Provider S.A., Lukas Bank, TU Na Życie Europa.

W latach 1993-1995 był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej, a później prezesem zarządu Polbanku. W latach 1996-1997, a także od 2011 roku Leszek Czarnecki piastuje stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa, które ma siedzibę we Wrocławiu. W latach 1997-1999 przedsiębiorca był prezesem zarządu TU Europa oraz TU Na Życie Europa.

Leszek Czarnecki w latach 2002-2003 był prezesem zarządu i jednocześnie dyrektorem zarządzającym ds. leasingu oraz ubezpieczeń w Credit Agricole Polska z siedzibą w stolicy województwa dolnośląskiego. Do końca listopada 2004 roku Przedsiębiorca był także prezesem Getin Bank, a do maja 2006 roku piastował stanowisko prezesa zarządu Getin Banku.

Od czerwca 2007 roku Leszek Czarnecki był przewodniczącym oraz członkiem rad nadzorczych spółek zależnych, które wchodziły w skład grupy Getin Holding. Następnie od września 2006 roku do marca 2007 roku, a także od kwietnia 2008 roku do dnia dzisiejszego przedsiębiorca jest przewodniczącym rady nadzorczej Getin Holding, a także LC Corp. Leszek Czarnecki po połączeniu Getin Banku z Noble Bankiem od stycznia 2010 roku piastuje stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Getin Noble Banku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *