Kryzys migracyjny w Europie. Czy nadal trwa?

Kryzys migracyjny jest wynikiem masowego przybywania uchodźców i imigrantów z Syrii, Afganistanu, Iraku, Albanii i innych państw do Europy. Jeszcze rok temu informacje na ten temat pojawiały się niemal codziennie w ogólnopolskich mediach, zaś obecnie niewiele mówi się o kryzysie migracyjnym. Nie oznacza to jednak, że problem ten został zażegnany.

Czym jest kryzys migracyjny?

Kryzys migracyjny i kwestia nielegalnych imigrantów wciąż stanowią bardzo ważne tematy społeczno-polityczne, co można zauważyć, chociażby na portalu internetowym Salon24, na którym internauci żywo interesują się kwestią imigrantów. Kryzys migracyjny jest szerokim pojęciem, oznaczającym masowy napływ ludności do Europy. W ostatnich latach największą liczbę imigrantów stanowili Syryjczycy, którzy uciekali ze względu na toczącą się w ich państwie wojnę i dyktatorską dominację ISIS (Państwa Islamskiego). Ze względu na niemożność określenia stopnia bezpieczeństwa i dokonania oceny zamiarów uchodźców niektóre państwa UE odmówiły udzielenia im azylu – mowa tu w szczególności o Polsce i Węgrzech.

Asymilacja nielegalnych migrantów

Większość nielegalnych migrantów nadal przebywa w specjalnych ośrodkach m.in. na terenie Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii i Grecji. Obecnie największym problemem jest dyslokacja imigrantów, a także zapobieganie przestępstwom w ośrodkach. Jak donoszą światowe media, kryzys migracyjny wykorzystywany jest przez zorganizowane grupy przestępcze, które zmuszają kobiety i dzieci do nierządu, a także do handlu bronią i narkotykami. Poważnym problemem dla władz państw, które zdecydowały się na udzielenie azylu uchodźcom, jest także zapobieganie atakom na ośrodki dla imigrantów. Głównymi sprawcami tych ataków są przedstawiciele organizacji faszystowskich i skrajnie prawicowych.

Pomoc socjalna dla uchodźców

Faktem jest, że większość nielegalnych migrantów z trudem przystosowuje się do życia w obcym państwie. Największą barierą jest język oraz różnice kulturowe. Dodatkowo utrzymanie migrantów jest obciążeniem dla budżetu państwa. Jak obliczono uśredniony koszt utrzymania uchodźcy wynosi ok. 40 zł na dzień. Do tej kwoty należy doliczyć: środki higieny osobistej, zakup odzieży i obuwia, wyżywienia dla dzieci i koszty opieki zdrowotnej.  Sytuacja nielegalnych migrantów zmienia się po otrzymaniu statusu uchodźcy. Wówczas takie osoby mogą starać się m.in. o uczestnictwo w programach integracji i przyznanie mieszkania socjalnego.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *