Kapitał zakładowy

Osoby, które cechują się szczególną kreatywnością i mają ciekawy pomysł na biznes często rozważają kwestię założenia spółki. Nie każdy wie jednak, że aby założyć taką spółkę niezbędne jest wniesienie minimalnego ekwiwalentu finansowego przez jej właścicieli, który należy uiścić przy jej zakładaniu. Nazywane jest to kapitałem zakładowym (założycielskim). Jego wysokość może ulegać zmianie w trakcie rozwoju danej firmy.

Czym jest kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy to mówiąc najprościej kwota, jaką musimy wnieść chcąc założyć spółkę. Jego wartość musi pokrywać się z rejestrem handlowym i danymi, które są w nim zawarte. Kapitał zakładowy jest jednym z elementów tak zwanego kapitału własnego i mówi o tym Ustawa o rachunkowości. W większości krajów prawo określa tak zwany minimalny kapitał, który musi być wniesiony, aby pełnoprawnie móc „zawiązać” spółkę. W Polsce kwota ta nie zmieniła się od roku 2009 i wynosi on 5 tysięcy złotych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 100 tysięcy w przypadku znacznie bardziej zaawansowanego rodzaju spółki – czyli spółki akcyjnej. Ważne jest jednak, że wspominany kapitał zakładowy nie ma nic wspólnego z kapitałem własnym spółki. Akcje bowiem mogą być znacznie wyższe, niżeli ich wartość nominalna. Zdarzyć może się, że w wyniku strat kapitał własny spółki może być znacznie wyższy, niżeli kapitał zakładowy.

Jakie są źródła tworzenia kapitału zakładowego?

Głównym źródłem tworzenia kapitału zakładowego jest kodeks spółek handlowych. Mówi on o tym, jakie przepisy należy stosować i jakich zasad przestrzegać podczas zakładania danej spółki. Kodeks ten mówi ponadto o tym, czy osoba zakładająca spółkę lub dołączająca może wnieść taki kapitał. Kodeks kapitału zakładowego jest dokumentem, który wskazuje na przesłanki, jakie należy spełnić aby móc wnieść kapitał zakładowy oraz mówi o tym, co powinniśmy wiedzieć uiszczając taką kwotę. Jest to dokument, który powinien przeczytać każdy z nas, mający plan założenia spółki i zastanawiający się nad procedurami tego przedsięwzięcia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *