Jak segregować odpady w firmie?

Jak segregować odpady w firmie?

 

Firma, która segreguje odpady, uzyskuje wiele korzyści. Oprócz tego, że zyskuje na wizerunku i dba o środowisko, przede wszystkim optymalizuje koszty związanych z wywozem śmieci – opłata za wywóz posortowanych odpadów jest znacznie niższa niż odpadów zmieszanych, ceny te są bardzo zróżnicowane szczególnie w dużych miastach. Rozwijając działania eko na inne dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa, można ubiegać się o różnego rodzaju certyfikaty potwierdzające proekologiczną kulturę organizacji.

 

Segregacja odpadów komunalnych

 

Wprowadzenie zasad dotyczących segregacji odpadów komunalnych w przedsiębiorstwie warto najpierw nawiązać współpracę z firmą zajmującą się ich odbiorem, z którą można również ustalić zasady dotyczące sortowania. Najczęściej segregacja przeprowadzana jest w następujący sposób:

  • papier – kontenery niebieskie,
  • plastik i tworzywa sztuczne – kontenery żółte,
  • frakcja zmieszana – kontenery zielone.

 

Ponadto – w zależności od profilu przedsiębiorstwa – można jeszcze dodać pojemniki na: szkło, odpady niebezpieczne, złom i odpady biodegradowalne.

 

Koszty, które się zwrócą

 

W pierwszym etapie wprowadzania w przedsiębiorstwie segregacji odpadów konieczne jest poniesienie kosztów, m. in. kupnem lub wydzierżawieniem kontenerów. Bardzo istotna również jest edukacja pracowników oraz umieszczenie informacji dotyczącej sortowania śmieci w postaci plakatów. Jednak tego rodzaju działanie w dłuższej perspektywie zaczyna się opłacać nie tylko finansowo.

 

O czym pamiętać?

 

Aby selektywna zbiórka odpadów w przedsiębiorstwie była prowadzona w sposób efektywny, konieczna jest dbałość o kilka kluczowych kwestii:

  • segregowane odpady nie mogą być zanieczyszczone,
  • nakrętki od butelek należy odkręcać,
  • śmieci powinny zajmować jak najmniej miejsca, np. butelki czy kartony trzeba zgniatać,
  • w przypadku braku pewności odnośnie do zakwalifikowania odpadu do konkretnej grupy lepiej umieścić go w kontenerze na odpady zmieszane niż w niewłaściwym pojemniku.

 

Edukacja personelu

 

Działania z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie należy przeprowadzać wieloetapowo. Bardzo ważna jest edukacja pracowników, ponieważ to oni w największym stopniu decydują o tym, czy rozwiązania dotyczące segregowania odpadów będą stosowanie w praktyce. Działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej personelu można realizować nie tylko w formie szkoleń lub umieszczania plakatów informacyjnych, ale też poprzez działania praktyczne, np. warsztaty z przedmiotów wykonywanych z materiałów z recyklingu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *