Faktoring odwrotny coraz popularniejszy w Polsce

Faktoring odwrotny, zwany także faktoringiem odwróconym, to usługa finansowa, umożliwiająca zdobycie dodatkowego czasu na zapłatę zobowiązań z tytułu zakupów usług i towarów u dostawców. Dzięki faktoringowi odwrotnemu zyskuje się wizerunek dobrego partnera oraz zapewnia się dobre relacje biznesowe.

Faktoring odwrócony jest coraz częściej wykorzystywanym instrumentem finansowym przez przedsiębiorstwa. Wśród wielu korzyści tego rodzaju faktoringu, można wymienić realizowanie polityki zakupowej firmy bez naruszania płynności finansowej. Dzięki temu faktoring odwrotny jest doskonałym rozwiązaniem w sytuacji braku odpowiednich środków finansowych na dokonanie zakupu określonych towarów lub usług.

 

Faktoring odwrotny – co to jest?

 

Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów faktoringu, w faktoringu odwrotnym konieczne jest występowanie trzech podmiotów: faktora (firmy realizującej usługi faktoringowe), faktoranta (firmy korzystającej z usług faktoringowych), a także dostawcy towarów lub usług (w odróżnieniu od standardowych rodzajów faktoringu, dostawca nie jest faktorantem).

 

Faktoring odwrotny umożliwia dokonywanie zakupów towarów lub usług przez faktoranta z terminowym regulowaniem zobowiązań bez konieczności przeznaczania na ten cel środków finansowych z środków obrotowych. Ponadto faktorant nie musi pamiętać o konieczności dokonania płatności w terminie określonym w umowie, ponieważ całości transakcji dokonuje faktor.

 

Powstałe w ten sposób zobowiązanie zostanie spłacone przez faktoranta w nowym i wydłużonym terminie, dzięki czemu przedsiębiorstwo korzystające z tego typu usług faktoringowych zyskuje dodatkowy czas na zgromadzenie odpowiednich środków. Faktoring odwrócony pozwala dokonywać transakcji zakupu bez naruszania płynności finansowej firmy i jest alternatywą dla stosowanych przez wiele firm kredytów kupieckich.

 

Jakie korzyści daje faktoring odwrócony?

 

Faktoring odwrotny, podobnie jak pozostałe rodzaje faktoringu, staje się coraz popularniejszą usługą finansową w Polsce, która jest wykorzystywana przez wielu rodzimych przedsiębiorców. Istnieje wiele korzyści ze stosowania faktoringu odwróconego, a wśród głównych zalet można wymienić wzrost polityki zakupowej bez konieczności stosowania dodatkowych nakładów finansowych.

 

Kolejną korzyścią stosowania faktoringu odwrotnego jest poprawa płynności finansowej wewnątrz przedsiębiorstwa, ponieważ faktoranci nie muszą przeznaczać środków finansowych na pokrycie zakupów towarów i usług w terminie określonym w fakturze, lecz mogą skorzystać z dodatkowego czasu. Faktoring odwrotny przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju firmy, ponieważ stale może dokonywać zakupów towarów i usług na dowolne cele bez konieczności zwiększania wydatków w tym samym czasie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *