Czym się handluje na giełdzie?

Pierwszymi skojarzeniami po usłyszeniu słowa „giełda”, są pieniądze i spółki, którymi się tam handluje. Jednakże występują też inne składniki biorące udział w tym procesie. Najważniejsi są ludzie, bo gdyby nie oni to nie byłoby komu handlować… No właśnie, czym handluje się na giełdzie?

Co to jest?

Papier wartościowy jest dokumentem, który podlega procesowi kupna i sprzedaży na ustalonych warunkach po ustalonej cenie. Może on występować w postaci papierowej lub jako zapis w na odpowiednim serwerze informatycznym. Ten, kogo nazwisko pojawi się na takim dokumencie w miejscu wskazującym właściciela, staje się jego posiadaczem. W pewnym sensie zakup papierów wartościowych danej spółki powoduje, że w pewnym procencie dołącza do grona właścicieli przedsiębiorstwa.

Powstanie, prawo i rodzaje

Prawo dotyczące papierów wartościowych zależy od miejsca ich emisji. W Polsce stosowany jest system germański. Poszczególne papiery wartościowe (bo jest ich kilka rodzajów) mają swoje własne przepisy i ustawy. Oprócz systemu panującego w Polsce istnieją jeszcze dwa – anglosaski i romański. Moment wejścia w życiu papieru wartościowego definiowany jest różnie. Według państwowej nauki prawa istnieje 5 teorii, według których takie zdarzenie ma miejsce. Są to teorie:

  • kreacyjna
  • emisyjna
  • dobrej wiary
  • umowna
  • pozoru prawnego

Papiery wartościowe występują pod różnymi postaciami. Wśród nich najpopularniejszymi są akcje i obligacje, ale można się też spotkać z takimi zwanymi listami zastawnymi, kwitami depozytowymi czy też prawami poboru lub do akcji.

Podział

Papiery wartościowe można podzielić według trzech kryteriów. W pierwszym chodzi o typ wcielanego prawa. Następnie według osoby uprawnionej do posiadania papierów i w jakim trybie odbywa się ich zbywanie. Na końcu podział na brak lub istnienie uprzywilejowania.

Papierami wartościowymi handluje się na całym świecie. Ich ilość i wielkość zależy od jednostki, która je wyemitowała oraz od jej obecnego stanu gospodarczego. Spotka się z nimi każda osoba pragnąca brać czynny udział na giełdzie.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *